Training Junior Leidinggeven, motiverend leidinggevende Organisatie
172
088-7744333

training Beginnend Leidinggeven

Inhoud:

IN-Company Training Beginnend Leidinggeven Hoe creeert u op een natuurlijke en prettige manier draagvlak voor uw ideeen? Hoe zorgt u voor een goede relatie in de samenwerking, zodat persoonlijke, afdelings- en organisatiedoelen worden gehaald? Aan uw gedrevenheid ligt het niet. U weet wat u wilt. Toch kan het soms lastig zijn mensen mee te krijgen. Hoe wordt ~ja~ zeggen nu ook daadwerkelijk ~ja~ doen? In deze inspirerende training staat u als leidinggevende centraal. U vergroot uw persoonlijke invloed en leert uw omgeving te inspireren en te motiveren.

Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken)

 • Wat is beinvloeden;
 • Zelfanalyse beinvloedingsprofiel;
 • De juiste interactie;
 • Vaststellen en hanteren van strategieen;
 • Wederzijdse invloed van perceptie;
 • Effectieve communicatie;
 • Motiveren en inspireren;
 • Omgaan met weerstanden en conflicten;
 • Samen succes creeren;
 • Praktijksituaties en voorbeelden;
 • Persoonlijk actieplan.

Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken)

Resultaat:

Wanneer u deze training Beginnend Leidinggeven heeft gevolgd staat u steviger in uw schoenen en kunt u een afgewogen keuze maken. Na afloop van deze training:
1. Kunt u effectief invloed uitoefenen,
2. Bent u in staat om mensen mee te krijgen,
3. Bent u in staat om helder en overtuigend te argumenteren,
4. Heeft u zicht op uw eigen beinvloedingsstijl,
5. Weet u wat u belemmert om invloed te hebben,
6. Kunt u met minder inspanning meer bereiken,
7. Bent u zelf de succesbepalende factor.

Om dit resultaat te behalen maken vooraf aan de cursus een uitgebreid plan van aanpak waarin de eindtermen worden opgenomen.


BV&T biedt resultaatgerichte cursussen aan met als doel positieve verandering. We ondersteunen u met de juiste afstemming van deze training Beginnend Leidinggeven. Door tijdens de cursus de deelnemers voordurend te spiegelen, te observeren en gevraagd van feedback te voorzien. Hierbij krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen gedrag.

training Beginnend Leidinggeven

Prijs per groep, uw voordeel:

Training Junior Leidinggeven,

IN-Company Training Beginnend Leidinggeven

Zijn er binnen uw organisatie meerdere medewerkers met ongeveer dezelfde cursus leervraag voor training Beginnend Leidinggeven? Dan is een groepscursus voor deze training de ideale optie. traint op alle niveaus in elke organisatie. Wij maken elke opleiding opmaat, hierbij kunnen we accenten leggen op de door u aangegeven onderwerpen. De praktijk en maatwerk is het uitgangspunt . Zo ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Met verzorgt met veel passie deze training Beginnend Leidinggeven. U krijgt antwoord op iedere cursussvraag met als resultaat een uniek, voor u op maat gemaakt cursusstraject met daarbij altijd een flexibele agenda (strippenkaart).


Bereken uw eigen training:

Vraag naar de mogelijkheden 088-7744333
Bereken uw eigen
IN-Company training. Selecteer uit Ontwikkeling (opstart), Met Intake en/of volledig Maatwerk (basis)
Hieronder staat de totaalsom van uw berekening.
Klik op offerte of vergelijken.
Offerte Aanvragen voor Beginnend Leidinggeven

Uw Doelstelling staat voorop:

Vooraf aan de training zal de doelstelling van de organisatie en per deelnemer worden gevraagd. Deze informatie zal worden verwerkt in de lesstof. Deelnemers krijgen tijdens de training praktijkoefeningen die de docent uit de doelstellingsformulier heeft gefilterd. Tevens wordt vooraf aan de training de vraagstukken, leergebieden en volgorde met u afgestemd.

Verdeling van deze training:

Verwachte startdatum cursus : In-company opstart training: twee/drie weken.
Groepsindeling: 2 tot 12 deelnemers per groep.
Afstemming: Uw doelstelling, (bespreekbaar).
Planning: 2 dag(delen) X 6uren ~ (Wekelijks? Strippenkaart?)
In-Company Investering: € 1800,- Groepsprijs. (Eén prijs per groep)
Ontwikkeling (zie eigen berekening): vanaf € 200,- (normaal start BV&T met ontwikkeling - intake - maatwerk a € 450,-)
Deelnemersprijs: € 129,-
Certificaat + Registratie: € 49,-

Uw gekozen Beginnend Leidinggeven training.

Aantrekkelijk investeringsvoordeel

In Company cursussen bieden aantrekkelijke investeringsvoordelen. BV&T werkt met een vast dag(deel) tarief voor In Company cursussen, veelal minder dan de investering van een open cursus.

training Beginnend Leidinggeven

Reacties ~ Recensies ~ Referenties

Code 95 Training Junior

Positieve Klanten voor training Beginnend Leidinggeven

BV&T is 15 jaar actief. Tussen de referenties zitten klanten vanaf het eerst uur.

Na elke training/cursus of opleiding houden wij een uitvoerige evaluatie. Met de klant evalueren wij tussentijds en achteraf. De deelnemer kan altijd contact met ons opnemen (eventueel via APP) en na de training wordt het evaluatieformulier ingevuld. Daaruit zijn de volgende punten naarvoren gekomen.

Algemeen:

Tijdens de training Beginnend Leidinggeven stimuleert de trainer de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de training Beginnend Leidinggeven ook na het traject blijvend toe te passen. Gedurende en na afloop van de cursus geeft de trainer u tevens terugkoppeling, zodat de in gang gezette ontwikkelingen in de praktijk kunnen worden gewaarborgd.

Scania Productions BV (Zwolle)

De opleiding is praktijkgericht. Goed toepasbaar binnen het bedrijf. Merkbaar verschil op de werkvloer.

Carinova

Cursussen worden goed verspreid over een afgesproken periode. Goede combinatie van theorie en praktijk. De docenten zijn zeer ervaren en enthousiast en bieden kandidaten persoonlijke aandacht.

Industrie Centraal Staal

BV&T verzorgd een interessante cursus met veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk. Actieve trainingen. Persoonlijke aandacht. Boven onze verwachtingen!

AWA

Zeer betrokken organisatie.

Parkmobile

BV&T maakt duidelijk verschil binnen de organisatie.

Teijin Aramid

We zijn al vanaf 2002 bij BV&T en dit zal in de toekomst ook nog wel zo blijven. BV&T archiveert 100% waardoor blijven groeien!


Recensies Cursisten

Paul B.

BV&T opleiding en advies.
De trainingen zijn doelgericht. De docent was zeer deskundig en goed in staat om duidelijk zijn kennis over te dragen.

Victor

Uitstekend verzorgde cursus met een uiterst professionele docent.

Anoniem

Uitstekende training op locatie. Een docent die weet waar hij over praat. Een goede balans tussen theorie en praktijk. Niets op aan te merken.

Jorrit S.

Na een aantal communicatietrainingen van BV&T te hebben gevolgd sta ik steviger in mijn schoenen.

Chantal

De trainingen sporen je er op aan om meer uit jezelf te halen. Ik ben zeer tevreden.

Eliene. V

Een goede training die inzicht geeft in jouw houding en opstelling invloed heeft op het functioneren. Zeker een aanrader.

Jori

Niets op aan te merken.

Anoniem

Voor mijn werk heb ik de training interviewtechnieken gevolgd en merk daadwerkelijk verschil. We gaan net even dat stapje verder en dat heeft me tot nu toe veel opgeleverd!
Ook voor Masterclass of Workshops.

Zoekwoorden Via Searching
Training cursus leidinggeven beinvloeding Groningen, Utrecht, Amsterdam Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass cursus leidinggeven beinvloeding. MT Kader Trainingen: Beginnend Leidinggeven. ZZP of Freelance Vacature voor: effectief beinvloeden. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop. Efficiente opleidingen KIES de NUMMER 1 BV&T: Cursussen Groningen, Utrecht, Amsterdam IN-Company Trainingen dan kiest u voor trainingsbureau: effectief beinvloeden cursus leidinggeven beinvloeding. Aanrader, kies BV&T. Met Question Degree Online leren E-Learning Online Trainen effectief beinvloeden cursus leidinggeven beinvloeding. Groningen, Utrecht, Amsterdam

training Beginnend Leidinggeven

Offerte Ontvangen?

Uw Naam + Achternaam

Uw zakelijke Email adres

Telefoonnummer

Vraag / Suggestie

Type de letters (incl. = (is) teken) over.
Chapter voor deze offerte aanvraag.

Verbonden Partners:

Advies Bvtgroep http://www.bvtgroep.nl
Advies Bvtopleiding http://www.bvtopleiding.nl
Advies Bvent http://www.bvent.nl
Advies Training-voor-bedrijven http://www.training-voor-bedrijven.nl
Advies Malestein http://www.malestein.net
Advies Uptodatekwaliteit http://www.uptodatekwaliteit.nl
Advies Urlchains http://www.urlchains.comOok voor Masterclass of Workshops.

Zoekwoorden Via Searching
Training cursus leidinggeven beinvloeding Groningen, Utrecht, Amsterdam Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass cursus leidinggeven beinvloeding. MT Kader Trainingen: Beginnend Leidinggeven. ZZP of Freelance Vacature voor: effectief beinvloeden. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop. Efficiente opleidingen KIES de NUMMER 1 BV&T: Cursussen Groningen, Utrecht, Amsterdam IN-Company Trainingen dan kiest u voor trainingsbureau: effectief beinvloeden cursus leidinggeven beinvloeding. Aanrader, kies BV&T. Met Question Degree Online leren E-Learning Online Trainen effectief beinvloeden cursus leidinggeven beinvloeding. Groningen, Utrecht, Amsterdam
learning

Uw rust in leiderschap

blending

mkb_brochure

Niets is complex

Training organisatie_trainingen

bedrijfstraining

ICT en Social Trainingen

Medewerker incompany

Organisatie

Optimale Communicatie

Training Bedrijf

Klant Waardering 9,8

leidinggeven, junior,

training Beginnend Leidinggeven

U wilt zich verder ontwikkelen op het gebied van leidinggeven. U geeft leiding aan een team of gaat dat in de toekomst doen. U wilt uw omgeving op een zo positief mogelijke wijze beinvloeden en bent op zoek naar een training die u helpt effectief contact te maken met uw gesprekspartners.

6.3. Situationeel leiderschap
Leiderschap is het proces van beïnvloeding van de activiteiten van een individu of een groep bij het streven naar het bereiken van een doel in een gegeven situatie.

De leider kan de activiteiten beïnvloeden door twee soorten gedrag:
1 taakgericht gedrag
Bijvoorbeeld het aangeven van doelen, het organiseren van mensen en middelen, het aangeven van tijdslimieten, het verstrekken van richtlijnen en het controleren.
2 relatiegericht gedrag
Bijvoorbeeld het geven van steun, het communiceren, helpen, luisteren, bemoedigen en feedback geven (‘reageren op het gedrag van een ander).
Door deze twee gedragsoorten met elkaar te combineren zijn vier leiderschapsbeginnend leidinggevenen te onderscheiden:
• S1: de instrueerbeginnend leidinggeven;
• S2: de overtuigbeginnend leidinggeven;
• S3: de ondersteunende beginnend leidinggeven;
• S4: de delegeerbeginnend leidinggeven.


Relatiegericht
veel relatie
weinig taak
veel relatie
veel taak
weinig relatie
weinig taak
weinig relatie
veel taak

Taakgericht

instrueerbeginnend leidinggeven

S1:de instrueerbeginnend leidinggeven

De instrueerbeginnend leidinggeven gebruikt u als u veel accent legt op de taakaspecten en weinig op de relatieaspecten.
De beginnend leidinggeven wordt gekenmerkt door overwegend éénrichtingsverkeer van leidinggevende naar personeelslid, waarbij de leiding- gevende de rol van het personeelslid nauwkeurig afbakent en hem instrueert over het wat, hoe, wanneer en waar van de te verrichten taken.

Acties:
• het geven van opdrachten en richtlijnen;
• het stellen van duidelijke normen;
• het maken van afspraken over de taak;
• het controleren van resultaten en het zonodig bijsturen;
• het blijven benadrukken van de resultaten.


overtuigbeginnend leidinggeven

S2: de overtuig beginnend leidinggeven

Bij deze beginnend leidinggeven gebruikt u veel taakgericht en veel relatiegericht gedrag. U vertelt niet alleen hoe u het hebben wilt, maar vertelt ook het waarom. Bij deze beginnend leidinggeven wordt ingegaan op waarom-vragen en problemen die personeelsleden hebben ten aanzien van de taakuitvoering. Er is duidelijk sprake van tweerichtingsverkeer.

Acties:
• het kweken van begrip voor de taak (overtuigen dat het nodig is);
• ingaan op de ideeën en suggesties van de medewerker;
• uitleggen en navragen of de medewerker de taak (taken) goed begrijpt;
• ingaan op vragen en die duidelijk beantwoorden;
• goed luisteren en begrip tonen;
• trachten te achterhalen welke weerstanden het personeelslid nog heeft.


ondersteunende beginnend leidinggeven

S3: de ondersteunende beginnend leidinggeven

Bij deze beginnend leidinggeven gebruikt u veel relatiegericht en weinig taakgericht gedrag.
U geeft geen taakinhoudelijke aanwijzingen en opdrachten, maar besteedt aandacht aan eventuele problemen die het personeelslid heeft om zijn taak uit te voeren.
Stimuleren en steun verlenen zijn kenmerkend voor deze beginnend leidinggeven.


Acties:
• luisteren en begrip tonen voor de persoon van het personeelslid;
• de kern van de problemen die het functioneren in de weg staan, trachten te achterhalen;
• samen proberen de problemen op te lossen, waarbij het personeelslid het meeste werk dient te verzetten;
• zeker niet continu met taken, regels, resultaten en dergelijke zwaaien;
• het personeelslid zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk laten zijn en hem naar oplossingen vragen.


delegatiebeginnend leidinggeven

S4: de delegatiebeginnend leidinggeven

Bij het hanteren van deze basisbeginnend leidinggeven gebruikt u én weinig taakgericht én weinig relatiegericht gedrag.
De delegatiebeginnend leidinggeven betekent dat u de taakvervulling gedeeltelijk aan uw personeelsleden delegeert en u er niet mee bemoeit.
U bent voor uw personeelsleden een verbindingsschakel met andere geledingen van de organisatie.
U zorgt ervoor dat aan de condities is voldaan om zelfstandig te kunnen werken.
Vaak richt u zich hierbij op de teamvorming.

Acties:
• het personeelslid regelmatig helpen de bij zijn taakuitoefening ervaren problemen te verwoorden;
• de juiste vragen voorleggen en hem meer inzicht bieden in de oorzaken en redenen van het disfunctioneren op bepaalde taken;
• vragen naar oplossingen voor de gerezen problemen.
• afspraken maken over de controlemomenten.

Welke van deze vier beginnend leidinggevenen in een bepaalde situatie het meest
effectief is, hangt af van de rijpheid van de medewerker.
rijpheid Rijpheid is de bekwaamheid en de bereidheid van mensen om verantwoording voor iets op zich te nemen.

Bekwaamheid heeft te maken met kennis, inzicht en ervaring om een taak te kunnen vervullen.
Bereidheid heeft te maken met de motivatie en het zelfvertrouwen van de medewerker.
Door bekwaamheid en bereidheid met elkaar te combineren, zijn vier graden van rijpheid (O1, 02, 03 en 04) te onderscheiden.
De rijpheid van de medewerker wordt hierbij steeds groter.

O1 De medewerker is niet bekwaam en niet bereid tot het nemen van verantwoordelijkheid. Het niet bereid zijn is veelal een gevolg van onzekerheid (geringe rijpheid).
O2 De medewerker is niet bekwaam, maar wel bereid tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de taak (matige rijpheid).
O3 De medewerker is bekwaam, maar niet bereid. Vaak is dit het gevolg van onzekerheid (matige rijpheid).
O4 De medewerker is bekwaam voor en bereid tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de taak (hoge rijpheid).

De meest effectieve leiderschap of beginnend leidinggeven wordt dus bepaald door de rijpheid van de medewerker. Onderstaande tekening geeft aan welke leiderschapstijl je ook hebt als beginnend leidinggeven bij welke rijpheid hoort.

Kennis moet Beklijven

Training Junior Leidinggeven, motiverend leidinggevende Organisatie

Onze kenmerken

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een training of cursus niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis namelijk beter opgenomen worden.

Traject op maat

Training Junior Leidinggeven, motiverend leidinggevende Organisatie

Hoe wij werken

Wanneer u een training of cursus bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de training of cursus bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Tevens worden onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt.