U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945

Uw zoek resultaat voor: werkwijze

1. Cursus Kwaliteit Auditvaardigheden ISO 19011

...en niet achterhouden, kan er optimaal verbeterd worden. Als daarentegen achterdocht en angst voor bestraffing de houding vormen, is het zo goed als onmogelijk objectief vast te stellen wat er mis gaat met de kwaliteit.Ook is het niet de bedoeling om er tijdens een audit achter te komen wat de beste werkwijze is. Het gaat erom vast te stellen of een afgesproken werkwijze wel nagevolgd wordt. En indien dit niet het geval is; of er een alternatieve werkwijze is en of deze op een manier gecommuniceerd is, dat deze door anderen na te volgen is. Daarnaast dienen er activiteiten plaats te vinden, die erop ger...
Ranking: 2.3 - URL: bedrijfstraining/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden/

Systeem info: 26 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


2. Training Informatiestromen, Informatiemanagement

...es rond in- en uitgaande e-mailAanwijzingen voor het opbergen van documentenRichtlijnen voor het bewaren van documentenRichtlijnen voor het raadplegen van documentenAfspraken over het niveau waarop documenten doorzoekbaar moeten zijn: tekstniveau, documentniveau of dossierniveauDocumentenregistratieWerkwijze met betrekking tot het verwijderen en vernietigen van documentenWerkwijze met betrekking tot het omzetten van documenten op een andere drager of in andere software.Werkwijze met betrekking tot het overbrengen van documenten naar een centrale opslagplaats.Calamiteitenprocedure Kennis moet Beklijven ...
Ranking: 1.8 - URL: bedrijfstraining/communicatie/informatie-stromen/

Systeem info: 181 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


3. Training Facilitator, Mentorentraining

... om snel vertrouwen te wekken, een open sfeer te creëren en ruimte om naar elkaar te luisteren. Stapsgewijs wordt de groep deelnemers begeleid om van inventariseren, via prioriteren te komen tot een gezamenlijke uitkomst van de sessie. Met als eindresultaat een richting, een visie, een besluit, een werkwijze en vooral een energieke, geïnspireerde groep.Wij geloven hierin dat de weg naar het resultaat toe, net zo belangrijk is als het eindresultaat. De manier waarop samen wordt gewerkt in de sessie, de werkvormen, de openheid van gesprekken, het zogenaamde proces, is een interventie op zich. Deelnemers ...
Ranking: 1.3 - URL: bedrijfstraining/organisatie_leermeester/mentoren_training/

Systeem info: 157 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


4. Project-management, Planningstechnieken,

...lossen, maar onduidelijk is welke functionarissen hierbij betrokken moeten worden. Wel is duidelijk dat meer kennis en ervaring nodig is dan één persoon kan leveren. 3. Het vraagstuk kan binnen de staande organisatie met de aanwezige procedures opgelost worden, maar dan duurt het te lang en/of deze werkwijze is te omslachtig. 4. De ‘klus’ heeft een innoverend karakter. Bijvoorbeeld het op de markt brengen van een nieuw product of het implementeren van een nieuwe werkwijze. 5. Er is sprake van een (interne) ontwikkeling of een verandering. Vaak is de vraag van een - interne of externe - opdrachtgever va...
Ranking: 1.3 - URL: bedrijfstraining/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement/

Systeem info: 56 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


5. Lean By Kaizen Verbetermanagement

...vatie is daarvoor een vertrouwde oplossing maar vraagt enorme investeringen in tijd en geld. En wij hebben vaak alles, behalve tijd en geld! De huidige kredietcrisis is bij uitstek de tijd om u te richten op de voordelen van deze managementmethode. Lean by Kaizen is een filosofie die staat voor een werkwijze die al menige organisatie aan een vooraanstaande positie in zijn branche heeft geholpen. In deze cursus wordt uitgelegd wat zo kenmerkend is voor deze aanpak en hoe u dit zelf kunt toepassen. Lean by Kaizen verbetermanagement en Lean by Kaizen procesverbetering vormen samen de basis voor het succes...
Ranking: 1.3 - URL: bedrijfstraining/LEAN_by_KaiZen/cursus-toc-lean-kaizen/

Systeem info: 169 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


6. Lean By Kaizen Cursus, TOC Verspilling, 5S En JIT

...roup activities het geleerde direct in praktijk te brengen. De inhoud van deze workshops wordt altijd in overleg met u vastgesteld. Doelgroep: Lean by Kaizen procesverbetering richt zich op alle medewerk(st)ers binnen uw organisatie. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) lean; Kaizen werkwijze; verspillingen; lerende organisatie; 5S-methode; JIT; small group activities. Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken) Resultaat: Wanneer u deze cursus Lean by Kaizen Procesverbetering heeft gevolgd staat u steviger in uw schoenen en kunt u een afgewogen k...
Ranking: 1.0 - URL: bedrijfstraining/LEAN_by_KaiZen/cursus-lean-by-kaizen/

Systeem info: 168 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


7. Effectief En Betaalbare Adwords Training

...strategie voor de campagne. Wij onderscheiden ons door middel van onze unieke constructie op maat, waardoor je niet gebonden bent aan een vast pakket. Hierdoor is je investering puur gericht op de aspecten van online adverteren die voor jouw het meest interessant zijn.InhoudsopgaveVoor wie?ProgrammaWerkwijzeDocentVerder studeren bij BVTopleiding.nlBekijk ook andere marketing en salesopleidingenVolg de cursus Google AdwordsTijdens de praktische Google Adwords cursus leer je effectieve campagne(s) op te zetten en te verbeteren. Daarnaast kun je na deze cursus jouw eigen Adwords campagnes meten, analysere...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/adwords_campange/effectief_training_adwords/

Systeem info: 260 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


8. Training CE Normering, CE-markering

...nhoud Prijs Referenties Offerte. Overige. training CE Normering Inhoud: CE-markering voor machines. In deze training ligt het accent vooral op het gebied van CE markering van machines, apparatuur en installaties. Naast de Machinerichtlijn komt ook de EMC- en de Laagspanningsrichtlijn aan de orde. ~ Werkwijze: De training behandelt de praktische uitwerking van de Machine-, de EMC en de Laagspanningsrichtlijn. In de cursus komt zowel de theoretische achtergrond, als de praktische invulling naar voren. De theoretische blokken worden afgewisseld met praktijkopdrachten. Op deze wijze brengt u de kennis dire...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/ce-normering/ce-normering/

Systeem info: 105 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


9. Cursus Vergader- En Presentatietechnieken,

...catie Training Bedrijf Prijsopbouw: Prijzen zijn niet definitief, excl reiskosten en eventuele BTW. Vragen omtrent offerte.. tel: 088-7744333 Klant Waardering 9,8 voorbereiding, notulen, training Vergadertechnieken Regelmatig vinden vergaderingen plaats. Deze verschillen nogal in de doelstelling en werkwijze. Daarnaast worden tijdens vergaderingen soms presentaties gegeven. In deze training leert u verschillende vergader- en presentatietechnieken.#{keywords} Efficiënt Vergaderen als zeer leerzaam ervaren. Je krijgt goed naslagmateriaal mee naar huis, dat voorzien is van praktijkvoorbeelden en de nodige...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/effectief-vergaderen/optimaal-en-effectief-vergaderen/

Systeem info: 119 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


10. Coaching Competentiebegeleiding, Persoonlijk

... kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken) Resultaat: Wanneer u deze training Competentiebegeleiding heeft gevolgd staat u steviger in uw schoenen en kunt u een afgewogen keuze maken. Uw coachingdoelen (gekoppeld aan de werkpraktijk) vormen de leidraad van het coachingtraject. De werkwijze is gebaseerd op de principes van bewustwording, ervarend leren en empowerment en integratie in de praktijk. Hierbij maakt de coach gebruik van uiteenlopende methodieken, zoals NLP, RET , feedback, kernkwadranten, praktijkopdrachten en rollenspelen. Coaching en feedback op de werkplek behoort tot de...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/competentie_begeleiding/competentie_coaching/

Systeem info: 160 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


11. Training OR Ondernemingsraad En Notuleren

...paalde tijd ingesteld en er kunnen naast OR-leden ook andere werknemers in zitten.Concept instellingsbesluitOm een commissie in te stellen, maakt de OR eerst een concept instellingsbesluit. Daarin staat welke taak en welke bevoegdheden de commissie krijgt, hoe de commissie is samengesteld en hoe de werkwijze van de commissie zal zijn. De OR legt dit concept voor aan de werkgever. Als de werkgever bezwaar maakt tegen de instelling van een commissie, kan de OR de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen.De OR: rechten en plichtenIedere onderneming met ten minste 50 werknemers moet een OR hebben. Weigert d...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/opleiding_ondernemingsraad/OR_Training/

Systeem info: 227 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


12. Cursus Medezeggenschap, OR Training, Ondernemingsraad

...atieven te nemen. Op deze manier hebben werknemers medezeggenschap in de onderneming. Voorlopig reglementAls een onderneming voor de eerste keer met een OR gaat werken, moet van tevoren de verkiezingsprocedure van de OR worden vastgesteld. Dat gebeurd in een voorlopig reglement. Hierin wordt ook de werkwijze van de OR geregeld, denk bijvoorbeeld aan het secretariaat, de regels voor de vergadering en de verslaglegging. Zo`n voorlopig reglement wordt door de werkgever opgesteld, het liefst in samenwerking met een commissie uit het personeel. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een voorbeeld van een v...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/medezeggenschapsraad/OR-training/

Systeem info: 102 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


13. Cursus People Management, Human Resource Management

... op te nemen. Deze boeiende training is gericht op het verder ontwikkelen van uw persoonlijke people management vaardigheden en biedt u voldoende inspiratie om de trefzekerheid van uw managementstijl nog te verhogen. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Persoonlijke hulpmiddelen; Uw werkwijze spiegelen; Communicatiemethodes; Conflicthantering; Coaching in de organisatie; In opbouwende lijn instructies geven; Motivatietechnieken; Persoonlijk actieplan, do`s & don`ts. Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken) Resultaat: Wanneer u deze training Peo...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/peoplemanagement/peoplemanagement/

Systeem info: 103 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


14. Cursus Presenteren Of Training Presentatietechnieken

...Dit betekent waarschijnlijk ook, dat u uw presentatie niet helemaal uitgeschreven hebt. Waarschijnlijk hebt u echter wel een structuurschema gemaakt van uw presentatie. In dit schema zijn de hoofdpunten duidelijk gemarkeerd; ook staat aangegeven, welke hulpmiddelen u kunt gebruiken en wanneer. Deze werkwijze heeft het voordeel, dat u natuurlijker zult overkomen op uw publiek, dan wanneer u uw presentatie voorleest. Het nadeel is echter, dat u gemakkelijk de draad van uw betoog kunt kwijtraken. In uw voorbereiding op de wijze van spreken dient u dan ook aan de volgende punten aandacht te besteden:• Het ...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/presentatie_training/effectief_presenteren/

Systeem info: 54 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945


15. Opstart Cursus | Basis Cursus Voor Technisch Personeel

...sche vakkracht zijn bijvoorbeeld: bedienen, regelen, bewaken. Dit moet schriftelijk worden onderbouwd. De kandidaat weet na deze opleiding het procesverloop te rapporteren. De inhoud van de training wordt samen met u als bedrijf samengesteld. Veel organisaties streven naar efficientere processen en werkwijzes. Een goed doordacht productieproces is daarbij zeker belangrijk. Het is niet voor niets, dat de aandacht voor vakkrachten in de organisatie sterk is toegenomen. Met deze modules, waaruit u een keuze maakt, wordt het een opleiding op maat. Na het volgen van deze opleiding zullen uw medewerkers met ...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/technisch-vakkracht/vapro-opstart-vakkracht/

Systeem info: 77 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus werkwijze INHouse offerte NR 0945

Page generated in 0.0906 seconds.

Wat onze klanten zeggen. (Tevredenheid 9,8)

"De trainingen worden met de grootste zorg samengesteld, waardoor ons team het maximale uit hun zelf en het team haalt. Bedankt BVT"

    - Chandra Vancova, HR Manager Philips    

DE NUMMER 1

De beste manier van trainen!

BV&T richt zich voornamelijk op incompany bedrijfstrainingen. Dit houdt in dat onze docent of trainer naar uw bedrijf toe komt. Op deze manier kunnen de deelnemers leren vanuit de praktijk en het geleerde gemakkelijk in hun werkzaamheden toepassen.

Een hoge kennisopname

Onze kenmerken

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een training of cursus niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis namelijk beter opgenomen worden.

Traject op maat

Hoe wij werken

Wanneer u een training of cursus bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de training of cursus bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Tevens worden onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt.