U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040

Uw zoek resultaat voor: regelen

1. Cursus Kwaliteit Auditvaardigheden ISO 19011

...volgens ISO normeringA “De leverancier moet (schriftelijk) vastgelegde procedures vaststellen en bijhouden voor het plannen en implementeren van interne kwaliteitsaudits om te verifiëren of activiteiten op het gebied van kwaliteit en daarmee samenhangende resultaten overeenkomen met de geplande maatregelen en om de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem vast te stellen.”B “Interne kwaliteitsaudits moeten worden gepland in tijd op basis van de status en het belang van de activiteit waarop de audit wordt uitgevoerd en moeten worden uitgevoerd door personeel, dat onafhankelijk is van degenen die dir...
Ranking: 2.0 - URL: bedrijfstraining/cursus_interne_auditor/auditvaardigheden/

Systeem info: 26 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


2. Regel AVG GDPR BIR 2017

...GDPR inclusief AVG: Per 1 januari 2018 is de de regel AVG/GDPR van kracht voor alle nieuwe informatiesystemen binnen organisaties. Het is aan de organisatie zelf om te bepalen op welke wijze de overgang van de WBP naar de AVG/GDPR voor de bestaande systemen zal verlopen. BV&T kan dit zeer efficiënt regelen (schrijven) waardoor uw organisatie voor de aankomende jaren juridisch is gedekt. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Wat is de huidige status van documentatie; Inlezen in de stukken en deze bespreken; Punt voor punt door de documentatie lopen t.o.v. AVG/GDPR; Opzet ISO 27001 (beid...
Ranking: 1.0 - URL: bedrijfstraining/gegevensbescherming/maken-avg-gdpr-document/

Systeem info: 290 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


3. Cursus Technischvakkracht Basis Operator

...eze door de operator verholpen. Tijdens cursus VAPRO basisoperator leert u alles over de apparaten waarmee u werkt en hoe u eventuele reparaties uitvoert. Bij alles wat u doet staat veiligheid voorop. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Taken van een operator Zelfstandig bewaken en regelen Basis procestechniek Procesonderhoud Over het procesverloop Verrichten van eenvoudig onderhoud Assisteren bij complexe onderhouds- en ombouwwerkzaamheden Veilig werken in een productieomgeving Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken) Resultaat: Wanneer u d...
Ranking: 1.0 - URL: bedrijfstraining/cursus-technisch-vakkracht/basisoperator-voorheen-vapro-basis/

Systeem info: 72 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


4. Voorwaarden

...urbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. Artikel 14. Annulering De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per aangetekend verzonden brief te annuleren. Annulering kan alleen, met redenen omkleed, zonder enige oplossing ...
Ranking: 0.8 - URL: 7_voorwaarden/

Systeem info: ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


5. Keuze Taalniveau NT2 Buitenlanders

...ving lezen met een redelijke mate van begrip.  Kan een eenvoudige uiteenzetting geven over vertrouwde onderwerpen uit de eigen leef- en werkomgeving. Kan met redelijk gemak deelnemen aan gesprekken over onderwerpen uit het dagelijkse leven, gericht op het onderhouden van sociaal contact en het regelen van zaken. Kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen in het dagelijkse leven, op werk of opleiding. B2  Begrijpt meer complexe informatie over onderwerpen uit het dagelijks leven en de wereld van opleiding en beroep in voldoende mate om de draad van het betoog te...
Ranking: 0.8 - URL: 2_taal_niveau_keuze/

Systeem info: ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


6. Training CE Normering, CE-markering

... met één keuring en één pakket van eisen in achttien Europese landen producten op de markt brengen. Dit bespaart keuringskosten en vermindert de logistieke problemen. In concreto betekent dit grote mogelijkheden voor bedrijven. Het is echter tegelijkertijd een bedreiging voor bedrijven die geen maatregelen treffen. Er zijn al verschillende gevallen bekend waar partijen goederen, waar geen of onterecht een CE-markering op was aangebracht, door bedrijven uit de handel genomen moesten worden.1.2. Het belang van normalisatieKenmerk van de "nieuwe aanpak" is dat voor producten/ productgroepen in richtlijn...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/ce-normering/ce-normering/

Systeem info: 105 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


7. Cursus Kwaliteitsbewustzijn

...r om dat product ook werkelijk te maken is technische kennis alleen niet voldoende: behalve goed gemotiveerde medewerkers is het ook nodig dat iedereen weet aan welke eisen het product moet voldoen. Ook dient de betrokken werknemer / afdeling geïnformeerd te worden over afwijkingen zodat tijdig maatregelen ter voorkoming getroffen kunnen worden. Informatie vormt de basis voor kwaliteitsbeheersing.Een kwaliteitssysteem is dus een systeem dat erop gericht is om op systematische wijze de kwaliteit van de organisatie en het voortbrengingsproces te borgen door het verzamelen van kwaliteits-informatie. Een...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn/

Systeem info: 27 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


8. Opstart Cursus | Basis Cursus Voor Technisch Personeel

...js Referenties Offerte. Overige. training Nieuwe Medewerker Inwerken Inhoud: De technische vakkracht is verantwoordelijk voor het voorkomen van schade aan mensen, middelen en het milieu. Het gaat hierbij om inhoudelijke bewerkingen. De taken van een technische vakkracht zijn bijvoorbeeld: bedienen, regelen, bewaken. Dit moet schriftelijk worden onderbouwd. De kandidaat weet na deze opleiding het procesverloop te rapporteren. De inhoud van de training wordt samen met u als bedrijf samengesteld. Veel organisaties streven naar efficientere processen en werkwijzes. Een goed doordacht productieproces is d...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/technisch-vakkracht/vapro-opstart-vakkracht/

Systeem info: 77 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040


9. Cursus ISO 55001 Asset Management

... verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van stakeholders4.3 Het toepassingsgebied van het asset managementsysteem vaststellen4.4 Assetmanagementsysteem5 Leiderschap5.1 Leiderschap en betrokkenheid5.2 Beleid5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie6 Planning6.1 Maatregelen om risico’s voor het asset management systeem aan te pakken en kansenhiervoor te benutten6.2 Assetmanagementdoelstellingen en de planning om ze te bereiken#{keywords}opleiding asset management vastgoed;post hbo asset management;hbo opleiding asset management;cursus asset management infra;asset mana...
Ranking: 0.8 - URL: bedrijfstraining/iso_55001_asset_management/training_iso_55001/

Systeem info: 244 ~ Bedrijfstraining U zocht cursus regelen INHouse offerte NR 0040

Page generated in 0.0713 seconds.

Wat onze klanten zeggen. (Tevredenheid 9,8)

"De trainingen worden met de grootste zorg samengesteld, waardoor ons team het maximale uit hun zelf en het team haalt. Bedankt BVT"

    - Chandra Vancova, HR Manager Philips    

DE NUMMER 1

De beste manier van trainen!

BV&T richt zich voornamelijk op incompany bedrijfstrainingen. Dit houdt in dat onze docent of trainer naar uw bedrijf toe komt. Op deze manier kunnen de deelnemers leren vanuit de praktijk en het geleerde gemakkelijk in hun werkzaamheden toepassen.

Een hoge kennisopname

Onze kenmerken

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een training of cursus niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis namelijk beter opgenomen worden.

Traject op maat

Hoe wij werken

Wanneer u een training of cursus bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de training of cursus bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Tevens worden onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt.